telefon

900 (123) 4567

Aile Konferansı Açılış Konuşması

Değerli Misafirler, kıymetli öğrenciler

Toplumun Yeniden İnşası'nda Aile isimli Uluslararası toplantımıza hoş geldiniz.

Sosyologlar Derneği olarak, beş yıl içinde beşinci ilmi ve toplumsal bir etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz.

Bu toplantılar ile, hem toplumsal meselelerimize ışık tutmak ve hem de bu konulara yerli ve kültürel bakış içerisinde yeni anlamlar yükleyerek çözümler geliştirmek düşüncesindeyiz.

Bu toplantının ismi, Aile'nin toplumdaki önemi ve etkinliğinin, çeşitli iç ve dış etkiler sebebiyle önemsizleştirilmesine karşı, bu kurumun yeniden sahip olduğu önemli ve hayati varlığına dikkat çekmek ve yaşayış sistemimizde yeniden onun varlığı ve değerleri üzerinde toplumun inşa edilmesi gerektiğini vurgulamaktır.

Bu konferans ile hayatımızı anlamlandıran ve sosyal yapımızın düzenini sağlayan Aile kurumumuzun önemi ve rolünü yeniden anlamak ve bu rolün kapsamı içerisinde bir "Aile Modeli'nin gerekliliğini ve sosyal sistemimize nasıl yerleştireceğimizi belirtmeyi hedeflemiş bulunuyoruz.

Aile gibi değerli ve önemli bir müessese, bugün çeşitli akım ve hareketlerin tahribine maruz kalmaktadır. Aile'de samimiyet, bağlılık, dürüstlük ve fedakarlık gibi değerler; modernizm, sanat, cinsellik ve özgürlük kavramları kullanılarak değersiz gösterilmektedir.

Kadın üzerinde de, yerleşmiş kültür, ahlak ve gelenkeler küçümsenmekte, kadının aile içindeki rol ve etkinliğine sistemli ve kasıtlı bir şekilde karşı çıkılmaktadır.

Çocuk ve gençlerin eğitimi, aile içinde en uygun ve etkili bir biçimde gerçekleşirken, internet ve medya, ailenin değerlerini ve varlığını hiçe sayan bir karşıtlık ve yönlendirme savaşı vermektedir.

Elbetteki bütün bu konular, tek tek ve birbirleri ile ilişkisi içinde ele alınmak durumundadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu konuları batı'daki örnkleri ile karıştırmadan kendi toplumsal değerlerimizi ve gerçeklerimiz açısından ele almak zorunda olmamızdır.

Ülkemizde Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı'nın kuruluşu önemli bir teşebbüs olurken, Aile Bakanlığı'nın Aile ile ilgili problemleri tespit etmek ve bunları sistemli bir şekilde çözme konusunda köklü çalışmalara henüz geçilemediğini görüyoruz. Ailelere yardım ve bakım konusundaki desteği, takdir edilecek adımlardır. Fakat, ailelerin ayakta kalabilmesi, ailelerin iç problemlerinin ve dışarıdan kaynaklanan yıpratıcı ve aşağılayıcı etkilerin ancak ilmi ve sosyal sistem ve metotlar geliştirmekle olabileceğini belirtmek istiyoruz.

Aile, bir sosyal sistemdir. Onun korunması, geliştirilmesi ve bünyesindeki ilişkiler sisteminin rehabilite edilmesi gerekir. Bütün bunlar, aileye yönelik uzman kadrolar ve aile kültür ve değerlerine yönelik eğitim, danışmanlık ve araştırma çalışmalarının sistemli bir şekilde yapılmasıyla sağlanabilir.

Aile, ne sadece kadın, ne sadece erkek ve ne de sadece çocuklardır. Hatta, bunların da ötesinde akrabalık bağları ile birbirine bağlanmış küçük bir toplumdur. Bu toplumun eğitimi, ilişkiler düzeni ve yönetimi, sosyal bilimlerin en fazla yoğunlaşması gereken alanlarıdır.

Sosyologlar Derneği olarak, Bakanlığımıza sunduğumuz projeleri yürütme ve sosyal sistemimize katkı sağlamayı arzu ediyor ve iş birliği bekliyoruz. Boşanmaların her gün giderek arttığı toplumumuzda Ailelerimiz, kendilerini gözlem, inceleme ve geliştirecek sistem ve politikalar beklemektedir.

Buna bütün kalbimizle inanıyoruz ki, toplumda aile sarsılır ve fonksiyonunu kaybederse, cemiyet ve devlet de yara alır.  Bu yüzden, iki günlük programımızı Ailenin yeniden inşası ismiyle fonksiyonlarını kaybeden aile kurumumuzu, toplumun yeniden inşası rolünü alabilmesi ihtiyacına odaklandık.

Konferansımızın tebliğleri, sosyalleşme, eğitim, boşanma, aile politikaları, insan anlayışı, din ve ahlak gibi Aile sistemimizin çeşitli yönlerini ele alıp, tespitler ve teklifler yaparak bir "aile modeli" oluşturmayı hedeflemektedir.

Programımızın faydalı ve verimli geçmesini diler, katılımından dolayı saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarım.