telefon

900 (123) 4567

Mali Kriz'le mücadele, kendi ekonomik kültür ve felsefemizi kurmakla olabilir

Prof.Dr.Sami Şener

Sosyologlar Derneği Başkanı

 

Türkiye'de  siyasetin ve toplumun  en fazla üzerinde durduğu  ekonomik kriz konusu, ülkenin en önemli meselesi olmaya devam ediyor ve  politik çabaların ilk sırasını alıyor.

Liberal iktisat anlayışını devlet politikası olarak sürdüren Türkiye,  batı'nın sosyal ve siyasi yapısıyla uyumlu bu ekonomik sistemi, kendi sosyal ve ahlaki  değerlerine ters bir  doktrin olmasına rağmen hale sürdürmeye çalışıyor.  Toplumsal  kültür ve sosyal dokusuna uygun olmayan birçok  sosyal politika gibi, ekonomik politika da liberal kültür ve hayat anlayışı ile sürdürülme çabasında.

Problem, Türkiye'de sosyal bilim ve buna dayalı politikaların  toplumsal değer, alışkanlık ve kültürel  özelliklerine uygun olmadan sürdürülmesi ve bu konuda, alternatif bir yaklaşıma gidilmemesidir.

İnsanımızın hayat anlayışı, harcama ve tasarruf kültürü liberal anlayış ve politikalar ile zorla değiştirilmeye çalışılmış ve batı mantalitesine uygun tüketim ve harcama kültürü hakim hale getirilmiştir. Reklam ve tanıtım programları, alabildiğine tüketme, kişiyi daha çekici hale getirme ve  sahip olduğu eşyalar ile kendini üstün gösterme çabası içerisine girmeye başladı.

Aslında ekonomik anlayış ve kültürü "yeniden inşa etmek" ve  ekonomik kuralları toplumun inanç, ahlak ve kültür değerlerine göre yeniden düzenlemek gerekiyor. Aksi halde, liberal ekonominin gösterişçi, zevke dayalı ve eşya ile kimliğini bütünleştirmek gibi  garip  duygulara sahip  özelliklerin kontrolü altına giren "uzaktan yönetilen kitleler" in bilinçsiz  tutum ve davranışlarına şahid olacağız.