telefon

900 (123) 4567

Sosyoder Afrin Açıklaması

Afrin harekatı, Türkiye'nin varlık ve birliğini korumayı hedefleyen hayati ve haklı bir kendini terörüst güçlerden savunma ve bölgeyi huzur ve sükuna kavuşturma hareketidir.

Türkiye, uluslar arası güvenliğini ve toplumun huzurunu sağlamak üzere yeni bir askeri operasyona başladı. Bu hareket, her hür ve kendi geleceğini emniyet altına almak isteyen ülkenin kaçınılmaz bir gerçeğidir.

Afrin harekatı, Büyük devletlerin Ortadoğu'da bir terör devleti kurarak yeni bir İsrail çıbanı ortaya çıkarmak hedefine yönelik haince bir planı bozma teşebüsüdür. Türkiye'nin böyle bir hain planı boşa çıkarması, en tabii ve gerekli bir tutumdur.

Amerika, uluslar arası menfaatlerini, başka ülkelerin hürriyet ve hak kavramlarına aldırış etmeden, ahlaki olmayan bir tavır ile katil ve eşkiyalar'dan oluşmuş paralı orduları kurarak sürdürme noktasına gelmiştir. Kendilerini terör'ün koruyucu hamisi ve destekçisi gören bazı Avrupalı ülkeler de, bu askeri hareketten rahatsız olarak, garip ve mantıksız sebepler ileri sürerek Türkiye'nin tavrını kınamaya yeltenmişlerdir. Ama, gülünç duruma düştüklerinin farkında değillerdir.

Türkiye'de bazı siyasi, sivil toplum kuruluşları ve kendilerini entelektüel olarak gören bir kısım kesimler de, Türkiye'li olmayı unutarak veya bu toplumun kültürü ve sosyal yapısı ile bağlantısız ve ilişkisiz tutumlar içine girerek, kendilerinin başka dünya ve ideolojilerin parçaları olduklarını ortaya koymaktadırlar. Bu tarihten, kültürden ve toplumdan uzak kesimler; ancak kendi dar mantıkları ve vehimleri ile olayları değerlendirmektedirler.

Sosyologlar Derneği, toplumuna ait olamayan, başka ideolojilerin mantığı ile hareket eden ve batılı ülkelerin ideal ve fikirleriyle olaylara bakan "yabancılaşmış kitleler"in hadlerini bilmeleri gerektiğini ve milletin değer ve ideal misyonları ile alay edecek hakları olmadığını ikaz etmektedir.

Türkiye artık ; yıllardan beri kültürü, tarihi ve insani değerlerine ters, Amerika'nın ve Batı'lı ülkelerin güdümünde hareket ederek yanlış politikalar uygulayan bir ülke olmayacaktır. Ülke; milleti, aydını ve ordusu ile kendi tarihi misyonuna uygun bir tavır içine girmiştir. Taklitçi, yabancı ve işbirlikçi görüşlerin hiçbiri toplumumuzu gerçek hedefinden uzaklaştıramayacaktır. Sosyologlar Derneği olarak; etnik, yabancı ve bozguncu mantık ile hareket etmeyerek; inanç, ahlak ve kültür değerlerine uygun bir anlayış ile geleceğe hazırlıklı olmanın gereğine inanıyoruz.