telefon

900 (123) 4567

Türkiye'de Sosyoloji'yi insanların ve kurumların gelişmesi ve toplumsal ideal ve beklentilere cevap verebilecek bir seviyele getirmek.

Sosyoloji eğitimini, bütün meslek alanlarında vazgeçilmez bir bilgi ve formasyon olduğunu duyurmak.

Sosyal Bilimlerimizi ve özelde Sosyoloji'yi, kendi değer ve düşünce sistemimiz içinde sağlıklı bir temele oturtmak.

Sosyologları, etkin ve verimli çalışma düzenine ulaştıracak bilinç ve anlayış düzenine ulaştırmaya çalışmak.

Sosyoloji mesleğini, sosyal problem ve gelişmelerin herbirinde faydalınalaca metod ve bilgi seviyesine getirmek.