telefon

900 (123) 4567

SOSYODER GENEL KURULU YAPILDI

Sosyologlar Derneği (SOSYO-DER), 25.06.2018’de olağan kongresini gerçekleştirdi. Derneğin çeşitli illerden gelen temsilcilerinin hazır bulunduğu kongrede, sosyologların Türkiye'de  daha etkin etkin çalışması için yapılması gerekenler ve  mesleki  alanda  hangi alanlarda etkin olabileceği ile ilgili  genel sorunları tartışıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen kongrede Dernek Genel başkanı Prof. Dr. Sami Şener, temsilcileri  dernek faaliyetleri, amaçları ve program dâhilindeki geçen iki yıl içinde gerçekleşen  projeler ile gelecek  yılda   yapmayı düşündükleri   konferans, seminer ve  araştırma  projeleri  hakkında  katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Sami Şener, Türkiye’nin toplumsal sorunlarına ve bu sorunları sosyolog bakış açısıyla gözlemleyerek sorunlara etkin çözümler getirecek yetkin kişilerin  başında sosyologlar geldiğini ve toplumu anlama ve aydınlatma konusunda  sosyologlardan  faydalanmakla,  önemli çalışmalar yapılacağına temas etti.  Bu konuda,  hükümet , özel sektör ve bazı sivil taplum grupları ile  işbirliği içinde yeni ve orijinal çalışmalar sunacaklarını  belirtti. 

Genel Kurul'da   17-18 Mart 2018 tarihinde, İstanbul  Üniversitesi Cemal Birsel Konferans salonunda, yurt içi ve yurt dışından gelen sosyologların konuşmacı olarak katıldığı, çeşitli illerden gelen öğrenci ve  sosyologlar geniş katılımıyla  gerçekleşen "TOPLUMUN YENİDEN İNŞASINDA AİLE" konulu sempozyumla neleri amaçladıklarını  Genel başkan Sami Şener şu  şekilde açıkladı:   Toplumda ailenin  fonksiyonunu gereği gibi yerine getirmesi ve toplumu  ayakta tutması ve  sağlıklı bir  insan  eğitimi ve sosyalleştirmeyi sağlayabilmesi için hangi  ihtiyaç ve çalışmalar içine girilmesi konusunda  çeşitli tebliğler ve buna dayalı çözüm yolları  sunuldu.  Günümüzde  evliliklerinin 1/3'nin boşanma ile sonuçlanmakta  ve   evlilik öncesi bilgi ve tecrübe ile ilgili   eğitimin ihtiyacının  hem evlilik ve hem de evlilik sonrası ortaya çıkan problemleri  büyük ölçüde azaltacaktır.  İnsan hayatının en önemli kararı olan evliliğe hazırlık döneminin, özellikle çocuk eğitimi ve gençlerin hayata hazırlanması konusunda bilgisizlik ve metot  eksikliği hissedilmesi, çok yönlü  sosyal  problemlere yol açmaktadır. Özellikle çocuklara yönelik taciz, kaçırma ve çeşitli sıkıntıların giderilmesi, bilimsel ve akademik  çalışmalar ile gerçekleşebilmektedir. Bu konferansı,  özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın  kendi görev  ve  rolünü  en iyi şekilde yapabilmesi ve Bakanlığın  aile, çocuk ve gençlere  yönelik  bilgi ve strateji  alanında destek olabilmesi  düşüncesiyle  gerçekleştirdik.

Prof. Dr. Sami Şener sempozyumda  bu tür çalışmaların toplumun değerlerinin yeniden kazanılması, huzurlu ve  güvenli bir toplum oluşturma konusunda  önemli bir birikim niteliğinde olduğuna dikkat çekerek  bu tür  problem çözücü  sempozyumların devam edeceğini bildirdi.