telefon

900 (123) 4567

Sosyoloji  Öğrencileri   Sosyoloji   Eğitimini  Tartıştı …...


SOSYOLOJİ   EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR ?    

Sosyologlar Derneği (SOSYODER) ve Yıldırım Bayazıt Sosyoloji  Topluluğu tarafından organize edilen "Türkiye'de Sosyoloji Eğitimi Nasıl olmalıdır" isimli toplantı, Ankara'da  Yıldırım Bayazıt  Üniversitesi Etlik Konferans Merkezi'nde  yapıldı.

Toplantıya, yaklaşık 10 Üniversiteden Sosyoloji'de  eğitim yapan   Lisans, Yüksek  Lisans  öğrencileri  bildirileri ile katıldı.

Toplantının Açılış konuşmasında Yıldırım Bayazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Sosyologlar Derneği Genel Başkanı Prof.Dr.Sami Şener ve  Yıldırım Bayazıt  Sosyoloji topluluğu başkanı Furkan Aksu   birer konuşma yaptılar.  Bu konuşmalarda, Sosyoloji eğitiminin önemi, toplum tarafından sosyolojinin anlaşılamaması ve sosyolojinin bir meslek olarak kendini topluma kabul ettirmesi gibi hususlar üzerinde duruldu.

Programın bildiriler bölümünde, aşağıdaki konular farklı illerden gelen  sosyoloji Bölümü lisans, yüksek lisans doktora öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmalar halkla ve öğrencilerle yapılan söyleşi kayıtları eşliğinde yapıldı: 

Sosyoloji'nin toplumdaki varlığı, Sosyoloji eğitiminin uygulamalı olarak verilmesi. Sadece Batılı teorilerin öğretilmesi ve yerli sosyolojiye yer verilmemesi, Herkese sosyoloji eğitimi gerekli mi, Sosyoloji'de değerler,  Öğrenciler sosyoloji eğitimi ile mesleki çalışmalara hazırlanabiliyor mu, Toplumun Sosyolojiyi anlama seviyesi, Sosyoloji eğitimi öğrencilere neler kazandırıyor, Sosyoloji eğitiminin iş hayatındaki rolü, Sosyoloji eğitiminde standardizasyon.

Programın öğlen oturumu önce, Sosyolog Müzisyen Hale ve ekibi tarafından sunulan müzik dinletisi ile başladı. Ardından ikinci ve üçüncü oturum devam etti.

Son oturumun ardından akademisyen grubu; öğrencilerin  bildirileri ile ilgili değerlendirme gerçekleştirmişlerdir.  Bu toplantıda; Doğuş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sami Şener, Yıldırım Bayazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Ramazam Yelken, Afyon Kocetepe Üniversitesinden  Doç. Dr. Hüseyin Koçak, Çankırı Karatekin Üniversitesinden Doç. Dr. Ensar Çetin ile, Yard. Doç. Dr. Şahin Doğan ve  Dr. Lale  Vurgun   görüşlerini ortaya koymuşlardır.

Program, Türkiye’nin çok çeşitli üniversitelerinden 600 öğrenci katılımı ile bir gün boyunca dikkatli ve keyifle takip edilmiştir. Hem öğrenciler hem de akademisyenler için geliştirici ve ufuk açıcı bir toplantı olarak hafızalarda yer almakla birlikte, Ülkemizde ilk defa ülke genelinde sosyoloji öğrencilerini biraraya getiren yoğun içeriğe sahip önemli bilimsel ve kültürel  bir etkinlik olarak tarihe kayıt düşmüştür…