telefon

900 (123) 4567

Sosyoloji Öğrencileri Sosyoloji Eğitimini Tartıştı

Sosyologlar Derneği (Sosyoder)  ve Yıldırım Bayazıt Sosyoloji  Topluluğu tarafından organize edilen "Türkiye'de Sosyoloji Eğitimi Nasıl olmalıdır" isimli toplantı, Ankara'da  Yıldırım Bayazıt  Üniversitesi Etlik Konferans Merkezi'nde  yapıldı.

Toplantıya,  yaklaşık 10 Üniversiteden Sosyoloji'de  eğitim yapan   Lisans, Yüksek  Lisans  öğrencileri  bildirileri ile katıldı.

Toplantının Açılış konuşmasında  Yıldırım Bayazıt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Metin Doğan, Sosyologlar Derneği Genel Başkanı Prof.Dr.Sami Şener ve  Yıldırım Bayazıt  Sosyoloji topluluğu başkanı Furkan    birer konuşma yaptılar.  Bu konuşmalarda, Sosyoloji eğitiminin önemi, toplum tarafından sosyolojinin anlaşılamaması ve sosyolojinin bir meslek olarak kendini topluma kabul ettirmesi gibi hususlar dile getirildi.

Programın bildiriler bölümünde , aşağıdaki konular çeşitli  öğrenciler tarafından dile getirildi ve konu ile ilgili sosyoloji  öğrencileri ve halkla yapılan videolar eşliğinde yapıldı: 

Sosyoloji'nin toplumdaki varlığı, Sosyoloji eğitiminin uygulamalı olarak verilmesi. Sadece Batılı teorilerin öğretilmesi ve yerli sosyolojiye yer verilmemesi, Herkese sosyoloji eğitimi gerekli mi, Sosyoloji'de değerler,  Öğrenciler sosyoloji eğitimi ile mesleki çalışmalara hazırlanabiliyor mu, Toplumun Sosyolojiyi anlama seviyesi, Sosyoloji eğitimi öğrencilere neler kazandırıyor, Sosyoloji eğitiminin iş hayatındaki rolü, Sosyoloji eğitiminde standardizasyon.

Programın  öğlen oturumu önce, Hale    ve  enstrüman ekibi tarafından birkaç müzik dinletisi gerçekleştirilerek, bilimsel bir toplantıya zenginlik katılmıştır.

Bildirilerin sonunda, akademisyen grubu;  öğrencilerin  bildirileri ile ilgili bir değerlendirme oturumu gerçekleştirmişlerdir.  Bu  toplantıda; Doğuş Üniversitesi'nden Prof.Dr.Sami Şener, Yıldırım Bayazıt Üniversitesinden Prof.Dr.Ramazam Yelken, Afyon Kocetepe Üniversitesinden  Doç.Dr.Hüseyin Koçak, Çankırı Karatekin Üniversitesinden Doç.Dr.Ensar Çetin ile, Yard.Doç.Dr. Şahin Doğan ve  Dr. Lale  Vurgun   görüşlerini ortaya koymuşlardır.

Program, 600 kişi civarında öğrenci topluluğunun  bir gün boyunca zevkle takip ettiği yoğun ve önemli bilimsel ve kültürel  etkinlik olarak ilgi ile izlenmiştir.