telefon

900 (123) 4567

Değerli Sosyoder'li arkadaşlarım.

Sosyologlar Derneği'ni, Sosyologların kendilerine olan güven ve dayanışmasını arttırmak, Türkiye'de Sosyoloji'nin işler hale gelmesini ve problem çözebilecek nitelik kazanmasını sağlamak için kurduk. Beşinci yılına girdiğimiz derneğimiz, Sosyologların tam desteğini alamamış olsa da, önemli işler başardı ve Sosyologların sahipliğini yaptı.

Bir Üniversite hocası olara, öğrencilerimin çeşitli konulardaki yalnızlığı, rehbersizliği ve tecrübe eksikliği, beni böyle bir dernek çalışmasını kurmaya yöneltti. Umuyorum, bu önemli ihtiyacı siz sosyoloji mezunları, öğrencileri ve hatta akademisyenleri de hisseder.

Elimizde sihirli bir değnek yok. Dolayısıyla sosyologların kendi meselelerine sahip çıkması ile birlikte, çok daha büyük işler yapılabileceğine inanıyorum. Biliyorum ki, bir topluluk; kendine ve mesleğine sahip çıkmadığı müddetçe, hiç kimse onlar için bir şeyler yapma ihtiyacı duymaz.

Şu anda, 12 il temsilciliği ile Sosyologlar derneği biri Uluslar arası olmak üzere 4 büyük konferans ve sempozyum, 8 yurt içi Konferans, 30 seminer, 2 sosyal araştırma yaparak büyük bir ilmi ve sosyal çalışmaya imza atmış bulunmaktadır. Bunu, derneğimizin bünyesinde çalışmalarını sürdüren küçük bir grup gerçekleştirmiştir. Benim şahsen Üniversitelerde verdiğim konferanslar ise 14'e ulaşmıştır.

Derneğimiz, sosyologların mesleki yönde çalışmaları yönünde yeni imkanlar elde edebilmesiyle ilgili de somut sonuçlar aldı. Fakat, daha büyük kazanımlar elde edilmesi için, Türkiye'nin her bölgesindeki sosyologların aktif çabasıyla gerçekleşebileceğini belirtmek isterim. Sosyologların sadece 1/5'inin bu çalışmalara aktif bir şekilde katılmasıyla, çok büyük neticelerin gerçekleşebileceğine inanmalısınız.

Derneğimizin sitesini nihayet aktif hale getirme noktasına geldik. Sitemize, çeşitli haberler, kitap kritikleri, araştırma teklifleri ve diğer görüş ve düşüncelerinizle katılmanızı bekliyoruz.

Selam ve sevgilerimle.

Prof.Dr.Sami Şener